Samenwerking

Dutch Migrants Integration Teams (DMIT) zoekt samenwerking met of werkt samen met:

Nederlandse expertgroep jeugd-onderwijs-sport ‘becoming a part of Europe’, www.erasmusplus.nl

Centra voor Jeugd en Gezin, www.cjg.nl

Cultureel antropologen

GGD GHOR, vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid, www.ggdghor.nl

Kinderombudsman, www.kinderombudsman.nl

LOC, netwerkorganisatie voor medezeggenschap in zorg, www.loc.nl

Nederlands Jeugd Instituut, www.nji.nl

Nederlands Instituut voor Psychologen, www.psynip.nl

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen, www.nvo.nl

Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, interculturele sectie, www.nvrg.nl

Pharos, instituut voor gezondheidsverschillen, www.pharos.nl

Universiteit van Tilburg, Academische Werkplaats Jeugd, www.uvt.nl

Universiteit van Amsterdam, www.uva.nl

Universiteit van Utrecht, www.uu.nl

Erasmus universiteit, International Institute of Social Studies, www.iss.nl

Veilig Thuis, crisisdiensten huiselijk geweld en kindermishandeling, www.vooreenveiligthuis.nl

Vereniging Nederlandse Gemeenten, www.vng.nl

Vluchtelingenwerk Nederland, www.vluchtelingenwerk.nl

Wijkteams

Defence for Children, www.defenceforchildren.nl

War Child, www.warchild.nl

Save the Children, www.savethechildren.nl

Unicef, www.unicef.nl

Reageren is niet mogelijk