Organisatie

DMIT gebruikt het gezamenlijke professionele netwerk om bruggen te bouwen tussen vooralsnog Syrische nieuwkomers, ongeacht hun politieke voorkeur, en het Nederlandse inburgerings-/zorgsysteem. Efficiƫnt stimuleren om de integratie te bevorderen en lopende problematiek op te lossen. DMIT kan aansluiten bij de keukentafelgesprekken om samen een juiste beoordeling en inschatting van de situatie te bewerkstelligen. Signalen worden eerder opgevangen en aan gemeenten, na overleg met betrokkenen, gemeld bij de gemeente.

DMIT doet dit door op tal van terreinen samen te werken met Nederlandse kenniscentra, wetenschap, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de lokale overheid. In combinatie met cultuursensitief werken begeleidt DMIT Syrische nieuwkomers bij een goede integratie in de Nederlandse samenleving. Weer regie over het eigen leven voeren en kwaliteit van leven zijn daarbij speerpunten. Tevens wordt informatie verstrekt aan mensen met een Nederlandse achtergrond over het leven van migranten om onderling begrip en wederkerigheid te stimuleren.

 
Twee aanvullende teams:

Naast de kennis van een cultureel antropoloog wordt er nauw samen gewerkt met twee vakkundige teams voor geestelijke gezondheid en begeleiding naar passend werk voor mannen en vrouwen.

 

Wat doen wij voor u (team 1)?

Door deelname aan het Europese ontwikkelingsprogramma Erasmus+ (www.erasmusplus.nl) met betrekking tot onderwijs, jeugd en sport voor globalisering en het verbinden van culturen, leggen wij onderlinge verbanden en verhogen we onze kennis.

Dankzij de veelzijdige samenwerking met Nederlandse organisaties, instellingen en instituten zetten we deze kennis in om (vooralsnog) Syrische mensen in Nederland een waardige kwaliteit van leven te bieden en polarisatie van de samenleving tegen te gaan. Met wie we dat doen kunt u vinden in het hoofdmenu onder SAMENWERKING.

 

DE BRUGFUNCTIE

 • Vergroting van kennis over de Syrische cultuur, bij Nederlandse dienstverlenende organisaties, onderwijs, zorginstellingen, crisisdiensten en kenniscentra.
  – via advisering (uurtarief)
  – via lezingen (dagdeel)
  – via (kortdurende) trainingen
 • verbetering van de mentale en fysieke gezondheid van Syrische mensen en  kennisvergroting van het Nederlandse zorgsysteem.
  –  via deskundige persoonlijke begeleiding van kinderen/gezinnen.
  – stimulering van een effectieve integratie (Nederlandse taal, cultuur, leefgewoonten, omgangsvormen, enzovoort).

RELATIE- EN GEZINSTHERAPIE

 • via begeleiding van gezinnen in groepsverband
 • via persoonlijke begeleiding (vrouwen voor meisjes & vrouwen, mannen voor mannen)

VERSTERKING VAN DE EIGEN KRACHT VAN MEISJES & VROUWEN

 • via persoonlijke begeleiding
 • via coaching in groepen
 • via activiteiten (workshops)

OPVOEDINGSONDERSTEUNING
INTERVENTIE BIJ CRISISSITUATIES
VERTAALDIENSTEN

 • Nederlands-Syrisch
 • Syrisch-Nederlands

TOLKDIENSTEN, NATIVE SPEAKING, 6 ARABISCHE DIALECTEN, OP LOCATIE

 • bij huisarts
 • bij instellingen/ziekenhuis
 • bij gemeenten (keukentafelgesprek)

OVERIGE DIENSTVERLENING

 • kennismaking met de Syrische keuken (borrelhapjes, taarten, gerechten, enz.) op locatie
 • kennismaking met Syrische muziek (DJ, muziek op locatie)
 • organisatie van Syrische culturele evenementen

Voor tarieven kunt u contact opnemen via info@dmit.nl, 06 55 680 639 of 06 47 772 994.

Wij helpen u graag.

Hieronder vind u onze flyer: 

Reageren is niet mogelijk