DMIT

Dutch Migrants Integration Team: een ontwikkelings/begeleidingsteam om bruggen te bouwen

DMIT

DMIT biedt hulp bij integratie in de Nederlandse samenleving door middel van het zorgvuldig begeleiden en ondersteunen van gezinnen.
Bruggen bouwen

DMIT

Haal de oorlog uit de kinderen!

DMIT

Door inzet van ervaringsdeskundigen die samenwerken als team

DMIT

Efficiënt stimuleren om te integreren en lopende problematiek op te lossen

Dutch Migrants Integration Teams

Welkom bij Dutch Migrants Integration Teams (DMIT), een intercultureel preventieproject voor gemeenten.

Geïnspireerd door de aanbevelingen van de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RvS) en de vele zichtbare onwenselijke situaties bij nieuwkomers in Nederland is deze organisatie ontstaan. DMIT wil transparant werken en bestaat uit een grote groep gemotiveerde ervaringsdeskundigen.

Mensen met een verschillende culturele achtergrond helpen elkaar om een waardige plek in de Nederlandse samenleving te realiseren. Het gaat om deskundige begeleiding van vluchtelingkinderen en hun ouders, vergunninghouders/statushouders, en deze mensen in 3 jaar op efficiënte wijze, aangepast aan hun vermogen, te laten integreren.Radicalisering tegen gaan en bruggen te bouwen tussen nieuwe mensen en bijvoorbeeld het Nederlandse zorg- en onderwijssysteem.

Er wordt veelzijdig samen gewerkt met Nederlandse en Internationale kenniscentra, instituten en dienstverlenende organisaties, plus een cultureel antropoloog. Ook kan voor het geestelijke welzijn (trauma verwerking, spanningsvermindering, enz.) en voor begeleiding van mannen en vrouwen naar passend werk worden gezorgd. DMIT is een initiatief van Sam Louis, Darin Louis-Younan en Erika de Boer.

Sam komt uit Syrië en woont 16 jaar in Nederland. Hij volgde daar een studie sociologie bij de Nederlandse pater Franciscus van der Lugt. Naast gedetailleerde kennis van Syrische mensen en de cultuur is hij gespecialiseerd in (jeugd)hulpverlening, relatieproblemen en opvoedingsondersteuning.

Darin komt ook uit Syrië en woont 15 jaar in Nederland. Zij is sportdocente en kok. Zij doet maatschappelijk werk voor Syrische mensen en begeleidt al langer Syrische vrouwen en gezinnen om hun weg in Nederland te vinden.

Erika werkte in verschillende sectoren, waaronder volksgezondheid, als assistent van topbestuurders en was coördinator van de Haagse Academische Coalitie, www.hac.org. Hier kwam zij via het International Institute of Social Studies, www.ISS.nl, in aanraking met cultuurverschillen die haar boeiden.

Concreet:

De teams:
1. een ontwikkelings/begeleidingsteam om bruggen te bouwen (inclusief een cultureel antropoloog).
2. een team voor geestelijk welzijn (onder andere: traumaverwerking, spanningsbeheersing)
3. een team voor zorgdragen van werk en inkomen voor mannen en vrouwen.
Voor meer informatie over onze organisatie: klik in het hoofdmenu op organisatie. Onze flyer kunt u hier lezen: Flyer DMIT